eGramSwaraj
(Accounting)
Village wise Receipt and Payment Statement
Financial Year:-2022-2023
State:-HIMACHAL PRADESH,District:-Mandi,Block:-Bali Chowki
Village Panchayat & Equivalent Receipts Payments
Aut 73,45,896.32 19,84,182.20
Aut(Sdr) 73,45,896.32 19,84,182.20
Balichowki 65,95,270.94 17,63,352.00
Balichowki(Srj 65,95,270.94 17,63,352.00
Bandhi 41,31,591.02 3,65,263.00
Basut 19,48,236.00 4,92,797.00
Bhanwas 93,39,220.80 53,47,018.00
Bhanwas(Srj) 93,39,220.80 53,47,018.00
Bhatwadi 62,27,555.57 21,09,355.31
Bhatwadi(Sdr) 62,27,555.57 21,09,355.31
BungJahalGad 42,52,098.66 15,98,447.00
Chaihtigarh(Sdr) 42,29,766.44 10,38,859.46
Chehatigarh 42,29,766.44 10,38,859.46
Devdhar 46,94,537.55 7,81,597.00
Farsh 26,96,255.94 6,83,196.00
Ghat 54,15,486.00 11,31,107.00
Ghat(Srj) 54,15,486.00 11,31,107.00
Guran 15,37,117.00 6,48,755.00
Jala(Kashna) 18,01,017.00 3,93,389.00
Jhiri 43,17,285.78 13,70,414.71
Jufarkot 40,65,273.00 19,73,616.00
Jupharkot 40,65,273.00 19,73,616.00
Kandda 19,63,732.00 7,51,707.20
Kandha 19,63,732.00 7,51,707.20
Kashaud 74,22,771.00 5,46,007.10
Kathiyari 39,20,201.91 12,44,161.00
Kathiyari(Sdr) 39,20,201.91 12,44,161.00
Kau 93,61,446.00 26,73,871.00
Khahri 34,24,658.00 12,72,249.80
Khalwahan 55,53,979.00 22,07,940.00
Khalwan(Srj) 55,53,979.00 22,07,940.00
Khani 1,02,54,944.23 22,50,545.00
Khani(Srj) 1,02,54,944.23 22,50,545.00
Khauli 53,93,998.00 19,31,417.00
KholaNal 1,17,29,964.00 24,88,567.00
KholaNal(Srj) 1,17,29,964.00 24,88,567.00
Khuhan 17,95,856.00 8,71,802.60
Kigash 53,13,526.00 11,02,664.00
Koon 43,21,237.00 7,19,753.20
Kotadhar 53,99,251.54 12,87,770.20
Kotadhar(Sdr) 53,99,251.54 12,87,770.20
KotDhalyash 61,12,229.77 27,20,506.00
Kuklaha 44,72,038.27 17,57,401.20
LaghdyanaKashal 28,55,836.00 10,68,706.00
Maani 65,59,601.00 25,12,867.60
Muraha 95,25,087.00 32,61,782.00
Nagwain 89,13,004.19 24,02,960.20
Nagwain(Sdr) 89,13,004.19 24,02,960.20
Nalbagi(Srj) 63,47,212.00 92,240.00
Nalwagi 63,47,212.00 92,240.00
Nau 45,43,043.11 15,75,138.20
Pali 39,81,612.99 8,07,727.00
Pali(Sdr) 39,81,612.99 8,07,727.00
Palsehad 32,76,246.00 9,97,421.16
Panjain 72,23,845.00 33,90,536.00
Panjai(Srj) 72,23,845.00 33,90,536.00
Rahala 16,96,171.00 6,04,485.00
Rahla 16,96,171.00 6,04,485.00
Rensh 24,63,599.00 9,81,330.00
Resh 24,63,599.00 9,81,330.00
Sawakhari 17,15,042.00 2,35,087.20
Shilah-Mashora 24,01,516.00 10,02,013.40
Somgad 77,53,868.00 31,81,263.00
Somgad(Srj) 77,53,868.00 31,81,263.00
Sudhrani 49,33,652.00 34,26,350.60
Takoli 43,88,079.95 18,07,342.00
Thachadhar 91,01,318.31 13,22,755.00
Thachadhar(Srj 91,01,318.31 13,22,755.00
Thachi 1,66,13,819.37 67,35,124.00
Thachi(Srj) 1,66,13,819.37 67,35,124.00
Thata 66,46,628.44 10,03,003.60
Tikkar 21,73,215.00 11,98,921.80
Vasoot 19,48,236.00 4,92,797.00
Total 41,62,32,064.71 12,87,04,162.31
Back
Report generated through eGramSwaraj(https://egramswaraj.gov.in) on Monday, June 17, 2024 4:15 AM
Designed & Developed by Panchayat Informatics Division, National Informatics Centre